Được đăng bởi khách du lịch

谷歌留痕是一个怎样的平台呢图片

Thời gian đăng bài:2023-01-29 06:42:44

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2022 để sửa đổi Nghị định 126/2020 quy định một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, Nghị định sửa đổi về quy định tạm nộp đối với than khai thác và thu nội địa; Về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán...

ùithờihạnkêkhainộpthuếthaynhàđầutưnhậncổtứ
Lùi thời hạn kê khai, nộp thuế thay nhà đầu tư nhận cổ tức  - ảnh 1

Lùi thời hạn kê khai nộp thuế thay nhà đầu tư nhận cổ tức, nhận thưởng bằng cổ phiếu

ùithờihạnkêkhainộpthuếthaynhàđầutưnhậncổtứ

Ngọc Thắng

ùithờihạnkêkhainộpthuếthaynhàđầutưnhậncổtứ

Trong đó, quy định trước đây tại Nghị định 126/2020, tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng để khấu trừ thuế, nhưng đến nay, việc xây dựng phần mềm của các công ty chứng khoán chưa hoàn tất. Do đó, để các công ty chứng khoán có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu kê khai, nộp thuế thay cá nhân thì cần thiết phải lùi thời hạn áp dụng. Chính vì vậy, Nghị định 91/2022 cho phép quy định trên được thực hiện kể từ ngày 1.1.2023.

ùithờihạnkêkhainộpthuếthaynhàđầutưnhậncổtứ\n

Trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán từ ngày 31.12.2002 trở về trước và chưa được các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, tổ chức phát hành chứng khoán khai thuế thay, thay thì cá nhân thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định và không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế, không bị tính tiền chậm nộp (nếu có).

ùithờihạnkêkhainộpthuếthaynhàđầutưnhậncổtứ

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết